Mompha terminella (Humphreys & Westwood, 1845)

Lepidoptera, Momphidae

Circaea lutetiana, Luxemburg, Kautenbach

Mompha terminella mines

Circaea lutetiana, Luxemburg, Kautenbach

detail

Mompha terminella mine

detail

Circaea lutetiana, België, prov. Luxemburg, Rachecourt; © Jean-Yves Baugnée; det. Sjaak Koster

Mompha terminella: secondary mine on Circaea lutetiana

Circaea lutetiana, Belgium, prov. Luxembourg, Rachecourt; © Jean-Yves Baugnée; det. Sjaak Koster

mijn Ei aan de bladbovenzijde, niet bij de hoofdnerf. De larve begint met een lange, voldiepe, sterk gespiraliseerde, of darmachtige, smalle gang. Frass in fijne korrels, verspreid, later in een centrale lijn. Later gaat de larve over tot het maken van een nieuwe mijn; deze kan aansluiten op de begingang, maar ligt vaker in een ander blad. De nieuwe mijn begint als een nauwe gang maar verwijdt zich snel tot een grote blaas; hierin ligt de frass in een brede baan. De larve ligt ruggelings in de mijn. Verpopping buiten de mijn.

mine Egg at the upperside of the leaf, not near the midrib. The larve starts by making a long, narrow, full depth corridor that is strongly spiraled or even lies in intestine-like loops. Frass as fine grains, distributed, later in a central line. After a while a new mine is made, either a continuation of the corridor or, more often, in a new leaf. This new mine begins as a narrow corridor but soon widens into a large blotch; here the fass lies in a broad band. The larva lies venter-upwards in the mine. Pupation external.

waardplanten: Onagraceae, monofaag

hostplants: Onagraceae, monophagous

Circaea alpina, lutetiana.

fenologie Larven van half augustus-half september (Koster, 2002b).

phenology Larvae from mid-August till mid-September (Koster, 2002b).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Ellis: Kautenbach).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Ellis: Kautenbach).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot het Iberisch Schiereiland en de Alpen, en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Iberian Peninsula and from Ireland to Romania (Fauna Europaea, 2010).

larve Witig met lichtbruine kop en geelbruine prothoracale en anale plaat (Koster, 2002b; Koster & Sinev, 2003a).

larva Whitish; head light brown; prothoracic and anal shield yellowish brown (Koster, 2002b; Koster & Sinev, 2003a).

pop Zie Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Psacaphora terminella.

synonyms Psacaphora terminella.

literatuur

references

Ahr (1966a), Buhr (1935a), Hering (1921b, 1957a), Klimesch & Skala (1936a), Koster (2002b), Koster & Sinev (2003a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kvičala (1938a), Maček (1999a), Nowakowski (1954a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins, 1998a), De Prins & Steeman (2013a), Robbins (1991a), Skala (1949a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a, 1978a), Wullaert (2015a), Zoerner (1969a).

07/04/2017