Monochroa moyses Uffen, 1991

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Voldiepe gangmijn, tot 10 cm lang, niet beperkt tot een bepaald deel van de bladschijf. De aanvankelijke breedte is nog geen mm, loopt later op tot ca 25 mm. Meestal loop de mijn in de richting van de bladtop. De mijn begint met een onderzijdig gaatje waar de larve is binnengedrongen. De larve verlaat de mijn voor de overwintering, en ook dat gebeurt via een onderzijdige opening. Alle frass wordt verwijderd; de larve verlaat daarvoor de mijn via de entrée, en heeft daar een vangnetje van spinsel, waarin ook wel frasskorrels blijven hangen.

mine Full depth gallery, up to 10 cm long, not in a particular section of the blade, usually ascending towards the leaf tip. The width at first is less than one mm, in the end it is up to 25 mm. The mine begins at a lower-surface hole, where the larva has penetrated the leaf. The mine is left before the hibernation, and this too is by way of a lower-surface opening. All frass is ejected; to this end the larva leaves the mine through its entrance, where it has spun a safety net, in which same frass grains will be trapped.

waardplanten: Cyperaceae, monofaag

hostplants: Cyperaceae, monophagous

Bolboschoenus maritimus.

Misschien ook Sirpus sylvaticus.

Perhaps also Sirpus sylvaticus.

fenologie Larven in juli-augustus (Uffen, 1991a), midden augustus-midden of eind september (Bland ea, 2002a).

phenology Larvae in Jyly, August (Uffen, 1991a),mid-August till mid- or late-September (Bland ao, 2002a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Engeland, Benelux, Portugal (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Britain, Benelux, Portugal (Fauna Europaea, 2010).

larve Lichaam, inclusief prothoracale en anale plaat en borstpoten rozewit; kop lichtbruin (Bland ea, 2002a).

larva Body, including prothoracic and anal plates and feet, pinkish white; head light brown (Bland ao, 2002a).

literatuur

references

Bland ao (2002a), Huisman & Koster (2000a), Huisman ao (2009a), Jansen (2005a), Kuchlein & de Vos (1999a), Uffen (1991a).

12/02/2017