Monochroa rebeli (M Hering, 1927a)

Lepidoptera, Gelechiidae

Rumex lunaria; uit Hering (1927a)

Monochroa rebeli mine

Rumex lunaria; from Hering (1927a)

mijn Gespiraliseerde gang, die zonder overgang overgaat in een grote blaas. Frass in de gang in een centrale lijn, in de blaas ligt het verspreid. De omgeving van de mijn verkleurt helder oranjerood. Verpopping buiten de mijn.

mine Spiralled gallery, abruptly widening into a large blotch. Frass in the gallery in a central line, dispersed in the blotch. The leaf around the mine turns bright orange red. Pupation external.

waardplanten: Polygonaceae, nauw monofaag

hostplants: Polygonaceae, narrowly monophagous

Rumex lunaria.

fenologie Larven in april.

phenology Larvae in April.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Canary Islands (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Xystophora rebeli.

synonyms Xystophora rebeli.

literatuur

references

Hering (1927a, 1957a), Klimesch (1984a).

04/12/2011