Monochroa rumicetella (O. Hoffmann, 1868)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Grote voldiepe blaasmijn, die bij R. acetosella vrijwel het hele blad kan beslaan. Bij R. acetosella is de frass geconcentreerd in de bladtop, bij R. acetosa op de hoofdnerf. Verpopping extern (Hering, 1957a).

mine Large full depth blotch, that in R. acetosella may occupy almost the entire leaf. In R. acetosella the frass is concentrated in the leaf tip, in R. acetosa on the midrib. Pupation external (Hering, 1957a).

waardplanten: Polygonaceae, monofaag

hostplants: Polygonaceae, monophagous

Rumex acetosa, acetosella.

Vooral op R. acetosella (Hering, 1957a).

Mainly on R. acetosella (Hering, 1957a).

fenologie Larven in juli, augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July, August (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en Wit-Rusland tot Portugal, de Alpen en Griekenland, en van Frankrijk tot Roemenië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia and Belarus to Portugal, the Alps, and Greece, and from France to Romania (Fauna Europaea, 2010).

larve Rood (Skala, 1950a).

larva Red (Skala, 1950a).

opmerkingen De verwante M. sepicolella was tot voor vrij kort een vergeten soort, en de beschrijving hierboven en referenties hieronder kunnen deels op die soort betrekking hebben.

notes The related M. sepicolella has long been a forgotten species, and it is well possible that the desription above, and references below, partly refer to that species.

literatuur

references

Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Klimesch (1958a), Leutsch (2011a), Maček (1999a), Schütze (1931a), Skala (1950a), Surányi (1942a), Szőcs (1977a).

28/02/2012