Monochroa servella Zeller, 1839)

Lepidoptera, Gelechiidae

Primula farinosa, Oostenrijk; uit Klimesch (1958a).

Monochroa servella mine

Primula farinosa, Austria; from Klimesch (1958a).

mijn Grote, glasheldere, voldiepe blaasmijn die begint in het basale deel van het blad; in dit oudste deel hoopt zich ook de meeste frass op. De mijn krijgt sterke lengteplooien, die de beide bladhelften kunnen doen samenklappen. De volgroeide larve verlaat de mijn en verpopt zich, vastgehecht aan het topdeel van een vers blad.

mine Large, very transparant, full depth blotch that begins in the basal part of the leaf; in this oldest part most of the frass is accumulated. The mine is strongly folded lengthwise, and the two halves of the leave are more or less folded together. The full grown larva leaves the mine and attaches its pupa to the apical part of a fresh leave.

waardplanten: Primulaceae, monofaag

hostplants: Primulaceae, monophagous

Primula farinosa, veris.

fenologie Larven in mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot Italië, en van Portugal tot Bulgarijë en Centraal Rusland (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Fennoscandia to Italy, and from Portugal to Bulgaria and Central Russia (Fauna Europaea, 2011).

larve Donker-rood, grijswit gemarmerd (Hering, 1957a).

larva Dark red, mottled greyish white (Hering, 1957a).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Xystophora, Monochroa, farinosae (Stainton, 1867).

synonyms Xystophora, Monochroa, farinosae (Stainton, 1867).

opmerkingen Volgens Hering (1957a) vindt de verpopping plaats in de mijn. Klimesch (1958a) kan dit niet bevestigen en acht het ook onwaarschijnlijk omdat de uitgemijnde bladeren in de vochtige omgeving waar de waardplant groeit snel wegrotten.

notes Hering (1957a) writes that pupation takes place within the mine. Klimesch (1958a) cound not confirm this, and estimates that it is improbable because in the damp situation where the hostplant grows mined leaves soon rot away.

literatuur

references

Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Hering (1957a), Klimesch (1958a)m Klimesch & Skala (1936a), Patočka & Turčáni (2005a), Skala (1950a).

07/04/2017