Monochroa tetragonella (Stainton, 1885)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn In het najaar mineert de larve een aantal van de bovenste bladeren geheel uit, van het ene blad door de stengel naar het ander verhuizend. De gemineerde bladeren bevatten veel, dicht zwarte frass. Na de overwintering leeft de larve als stengelboorder. Aangetaste plantendelen verbleken en verwelken.

mine In autumn the larva mines a number of the upper leaves completely out, migrating through the stem from one leaf to another. The mined leaves contain much dense, black frass. After the hibernation the larve lives as a stem borer. Infested plant parts turn pale and wilt.

waardplanten: Primulaceae, monofaag

hostplants: Primulaceae, monophagous

Glaux maritima.

fenologie Larven van september tot april.

phenology Larvae from September till April.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2011).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2011).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2011).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2011).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Fennoascandia en Van Noord-Rusland tot België en Duitsland, en van Engeland tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Fennoscandia and North Russia to Belgium and Germany, and from Britain to South Russia (Fauna Europaea, 2011).

larve Lichaam karmijnrood met minuscule zwarte pinacula; kop okergeel, prothorcale plaat donkerbruin (Bland ea, 2002a).

larva Body crimson reddish, with minute black pinacula; head ochreous-yellow; prothoracic plate dark brown (Bland ao, 2002a).

synoniemen Aristotelia, Monochroa, Xystophora gudmanni Larsen, 1927 (?)

synonyms Aristotelia, Monochroa, Xystophora gudmanni Larsen, 1927 (?)

opmerkingen De synonymie is waarschijnlijk (op grond van de beschrijvingen van de biologie) maar een definitieve bevestiging ervan heb ik niet gevonden. Hering (1957a) vermeldt Rebel als de auteur van gudmani, maar dit berust vermoedelijk op verwisseling met Depresaria gudmanni, een geheel andere soort.

notes The synonymy is probable (on the basis of the descriptions of the biology), but I have not found a definite conformation in the literature. Hering (1957a) cites Rebel as the author of gudmanni, but this may be due to confusion with Depresaria gudmanni, a very different species.

literatuur

references

Bland ao (2002a), Hering (1930b, 1957a), Skala (1950a), Sønderup (1949a), Wegner (2010a).

15/05/2017