Nothris lemniscellus (Zeller, 1839)

Lepidoptera, Gelechiidae

Globularia punctata, België, prov. Namen, Dinant, Herbuchenne; © Jean-Yves Baugnée

Nothris lemniscellus mines

Globularia punctata, Belgium, prov. Namur, Dinant, Herbuchenne; © Jean-Yves Baugnée

detail

Nothris lemniscellus mines

detail

mijn in doorvallend licht

Nothris lemniscellus mine

mine, lighted from behind

Globularia punctata, België, prov. Namen, Sosoye; © Jean-Yves Baugnée

Nothris lemniscellus: mine on Globularia punctata

Globularia punctata, Belgium, prov. Namur, Sosoye; © Jean-Yves Baugnée

mijn Gangmijn in de vorm van losse spiraal; de zijden zijn onregelmatig uitgevreten, de mijn is voldiep. Frass in een brede centrale lijn. Aan het begin een opening, waardoor een deel van de frass wordt verwijderd. Het laatste deel van de mijn is een blaas, die meestal tegen de bladrand aan ligt. Hierna leeft de larve vrij tussen samengesponnen bladeren.

mine Corridor, forming a loose spiral. The sides are irregularly scalloped; the mine is full depth. Frass in a broad central line; part of it is ejected through an opening at the beginning of the corridor. The final part of the mine is a blotch, generally adjacent to the leaf margin. Later the larva lives free among spun leaves.

waardplanten: Plantaginaceae, monofaag

hostplants: Plantaginaceae, monophagous

Globularia cordifolia, bisnagarica (= punctata).

Volgens Elsner, Huemer & Tokár (1999a) leeft de soort ook op Anthyllis vulneraria.

Accordign to Elsner, Huemer & Tokár (1999a) the species also lives on Anthyllis vulneraria.

fenologie Larven in mei Hering (1957a); Jean-Yves Baugnée vond in België echter jonge larven in midden-november.

phenology Larvae in May Hering (1957a); however, Jean-Yves Baugnée found in Belgium young larvae in mid-November.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën, Italië en Albanië, en van Frankrijk tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees, Italy, and Albania, and from France to the Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Hering (1957a), Klimesch (1950c, 1951b, 1958a), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcs (1977a).

12/02/2017