Nothris verbascella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lepidoptera, Gelechiidae

Verbascum sp (thapsus/ densiflorum), België, prov. Luik: Luik, coteaux de la Citadelle; © Jean-Yves Baugnée

Nothris verbascella larvae

Verbascum sp (thapsus/ densiflorum), Belgium, prov. Liège: Liège, coteaux de la Citadelle; © Jean-Yves Baugnée

larve

Nothris verbascella larva

larva

mijn De larve leeft vrij aan de onderzijde van het blad, en veroorzaakt daar venstervraat. Daarbij wordt echter de dikke viltlaag aan de onderzijde van het blad gespaard, zodat het resultaat een schijnbare mijn is.

mine The larva lives free at the underside of the leaf, causing window feeding. However, the dense layer of felt at the underside of the leaf is left intact, giving the appearance of a mine.

waardplanten: Scrophulariaceae, monofaag

hostplants: Scrophulariaceae, monophagous

Verbascum densiflorum, phlomoides, thapsus.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, Ierland uitgezonderd (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe All Europe, except Ireland (Fauna Europaea, 2010).

pop Afgebeeld door Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Illustrated by Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Corley (2005a), Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Hering (1957a), Huertas Dionisio (2007a), Klimesch (1950c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a), Starý (1930a).

31/12/2012