Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)

Lepidoptera, Crambidae

mijn Lange smalle gangmijn, op of langs de hoofdnerf. De mijn kan tot onder de waterspiegel doorlopen. De mijn bevat frass. Na verloop van tijd snijdt de larve zich een zak uit de mijn en leeft vervolgens vrij, ten dele onder water.

mine Long narrow corridor, on or alongside the midrib. The corridor may descend below the water surface, and does contain frass. After some time the larva cuts itself a case out of the mine, and continues living free, partly under water.

waardplanten: Polyfaag op waterplanten

hostplants: Polyphagous on helophytes

Glyceria; Nuphar lutea; Nymphaea alba; Potamogeton; Sparganium.

Sparganium is de belangrijkste waardplant.

Sparganium is the main hostplant.

fenologie Larven en mijnen vanaf augustus tot mei het volgend jaar (Hering, 1957a).

phenology Larvae and mines from August till May of the following year (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, uitgezonderd delen van Balkan-Schiereiland en sommige Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe All Europe, except parts of the Balkan Peninsula and some Mediterranean Islands (Fauna Europaea, 2010).

larve Larve gelig met bruine rugstreep en kop (Hering, 1957a); zie ook Vallenduuk & Cuppen (2004a).

larva Yellowish, with a brown dorsal line and a brown head (Hering, 1957a); see also Vallenduuk & Cuppen (2004a).

synoniemen Nymphula stagnata (Donovan, 1806).

synonyms Nymphula stagnata (Donovan, 1806).

literatuur

references

Buhr (1935b, 1937a), Grabe (1955a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Robbins (1991a), Starý (1930a), Szőcs (1977a), Vallenduuk & Cuppen (2004a).

11/07/2010