Ochromolopis ictella (Hübner, 1813)

Lepidoptera, Epermeniidae

mijn Kort, voldiep, onregelmatig gangachtig mijntje. De larve kan verscheidene mijnen maken. De oudere larve leeft vrij op de plant, onder een spinsel.

mine Short, full depth, irregularly linear mine. The larva may make several mines. The older larva lives free on the plant under some spinning.

waardplanten: Santalaceae, monofaag

hostplants: Santalaceae, monophagous

Thesium linophyllon subsp. montanum (= Th. bavarum).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Finland tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Griekenland, en van Frankrijk tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Finland to the Iberian Peninsula, Italy, and Greece, and from France to the Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

larve Groenig; kop lichtbruin, prothorax en anaalschild donkergroen (Hering, 1962a).

larva Greenish; head pale brown, prothoracic and anal shield dark green (Hering, 1962a).

synoniemen Epermenia ictella.

synonyms Epermenia ictella.

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Gaedike (1972a), Gaedike & Baldizzone (2008a), Hering (1962a).

13/02/2017