Ochsenheimeria urella Fischer von Röslerstamm, 1842

Lepidoptera, Ypsolophidae, Ochsenheimeriinae

mijn Niet bekend. Waarschijnlijk mineert de larve enkele dagen in een blad, om daarna verder te gaan als stengelboorder.

mine Not known. Probably the larva mines for a few days only, and afterwards lives as a stem borer.

waardplanten: Poaceae, oligophaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Agropyron; Bromus; Hordeum vulgare; Melica; Secale cereale; Triticum aestivum.

Waarschijnlijk op meer grassen dan hier genoemd.

Probably on more grasses than mentioned here.

fenologie Larven in april-mei (Emmet, 1985b).

phenology Larvae in April - May (Emmet, 1985b).

BENELUX

BE waargenomen voor 1980 (Phegea, 2011).

NE uitgestorven; Kuchlein & de Vos (1999a) kondigen de publicatie aan van een recente waarneming, maar die is nooit verschenen.

LUX niet waargenomwn (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE recorded before 1980 (Phegea, 2011).

NE extinct; Kuchlein & de Vos (1999a) announce the publication of a recent observation, but that has never materialised.

(Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en Noord-Rusland tot de Pyreneen, Italië en Roemenië, en van Ierland tot Centraal Rusland (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Fennoscandia and Northern Russia to the Pyrenees, Italy and Romania, and from Ireland to Central Russua (Fauna Europaea, 2011).

larve Niet beschreven; maar zie de larvekenmerken in de beschrijving van de subfamilie.

larva Not described; but see the larval character in the discussion of the subfamily.

synoniemen Ochsenheimeria bisontella Lienig & Zeller, 1846.

synonyms Ochsenheimeria bisontella Lienig & Zeller, 1846.

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Davis (1975a), Emmet (1985b), Kuchlein & de Vos (1999a), Robbins (1991a).

17/12/2011