Ochsenheimeria vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842

Lepidoptera, Ypsolophidae, Ochsenheimeriinae

mijn Niet beschreven. Tot aan de eerste vervelling mineert de larve in een blad; daarna leeft hij als stengelboorder.

mine Not described. The first instar lave mines in a leaf; after that it lives as a stem borer.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Agropyron cristatum; Bromopsis erecta, inermis; Elymus caninus; Elytrigia repens; Lolium; Phleum pratense; Poa; Schedonorus pratensis; Secale cereale; Triticum aestivum.

Kan op Secale plaagvormend optreden.

Can reach pest status on Secale.

fenologie Larven in april-mei (Emmet, 1985b).

phenology Larvae in April - May (Emmet, 1985b).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2011).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2011).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2011).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2011).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot Iberië, de Alpen en Roemenie, en van Engeland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Fennoscandia to Iberia, The Alps and Romania, and from Britain to the Ukraine (Fauna Europaea, 2011).

larve Zeer slank; lichaam wittig, prothoracale plaat zwartbruin, anale plaat lichtbruin.

larva Very slender; body whitish, prothoracic plate blackish brown, anal plate light brown.

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Davis (1975a), Emmet (1995b), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a).

17/11/2011