Ocnerostoma friesei Svensson, 1966

Lepidoptera, Yponomeutidae

Pinus sylvestris, Hilversum (winter); top van de naald links

Ocnerostoma friesei larva

Pinus sylvestris, Hilversum (winter); tip of the needle to the left

Pinus sylvestris, Posbank; top van een naald, met ei

Pinus sylvestris, Posbank; tip of needle, with an egg

mijn De mijn begint bij een ovaal eitje aan de vlakke zijde van de top van de naald. Vandaar uit holt de larve de naald voor ongeveer een kwart van zijn lengte uit. De hele mijn, behalve de larvekamer is met frass gevuld. De volgroeide larve verlaat via een gaatje onderaan in de mijn, en vormt een cocon tussen een paar samengesponnen naalden. Uitsluitend middels de pop te onderschieden van O. piniarella.

mine The mine begins at an oval egg on the flat side of the tip of a needle. Working from here the larva mines the needle for about one quarter of its length. Apart from the larval chamber, the entire mine is filled with frass. The full grown larva leaves the mine by an opening made at the end of te mine, then forms a cocoon between a few needles that have been spun together. Only the pupa enables discrimination from O. piniarella.

waardplanten: Pinaceae, monofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Pinus mugo, sylvestris.

Berichten over voorkomen op Abies alba, en vooral Juniperus moeten nader worden bevestigd.

Reported occurrences on Abies alba, and especially Juniperus need further confirmation.

fenologie Larven in december-maart en juni-juli (Agassiz, 1996a), imagines in april-mei en agustus (Koster, 1990a).

phenology Larvae in December - March and June - July (Agassiz, 1996a), adults in April - May and August (Koster, 1990a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en Noord-Rusland tot Spanje en de Alpen, en van Ierland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia and North Russia to Spain and the Alps, and from Ireland to the Ukraine (Fauna Europaea, 2010).

literatuur

references

Agassiz (1996a), Baldizzone (2004a), Bengtsson & Johansson (2011a), Corley, Merckx, Cardoso, Dale,Marabuto, Maravalhas & Pires (2012a), Gómez de Aizpúrua (2003a), Huemer (2012a), Koster (1990a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), Svensson (1966a).

06/02/2017/p>