Ocnerostoma piniariella Zeller, 1847

Lepidoptera, Yponomeutidae

Pinus sylvestris, Gortelsche Berg: ei op de top van een naald

Ocnerostoma piniariella egg

Pinus sylvestris, Gortelsche Berg: egg on the tip of a needle

mijn De mijn begint in de top van de naald, en daalt tot ongeveer driekwart van de lengte af. De hele mijn, behalve de larvekamer, is met frass gevuld; de naald krijgt hierdoor een wijnrode kleur. De mijn is zo transparant dat de larve in de larvekamer zichtbaar is (Hering, 1957a). De volgroeide larve verlaat via een gaatje de mijn, en vormt uit spinsel een langgerekte cocon tussen een paar samengesponnen naalden (Koch, 1932a; Freeman, 1960a).

mine The mine begins in the tip of a needle, and descends to about three quarter of its length. With exception of the larval chamber the entire mine is filled with frass, giving the needle a vinous colour. The mine is so transparant the the larva is visible in its chamber (Hering, 1957a). The full grown larva leaves the mine by making an opening, then forms an elongate cocoon out of silk between a few spun needles (Koch, 1932a; Freeman, 1960a).

waardplanten: Pinaceae, monofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Pinus cembra, mugo, sylvestris.

Volgens Hering (1957a) leeft de soort ook, zij het zelden, op Juniperus. In het licht van de geheel andere bladbouw lijkt dat niet waarschijnlijk. Vermeldingen van Abies alba en Picea abies zijn eveneens onzeker.

According to Hering (1957a) the species also lives on Juniperus albeit rarely. In the light of the strongly different leaf morphology this seems improbable. Also references to Abies alba and Picea abies seem doubtful.

fenologie Larven in april-mei (Agassiz, 1996a), imagines van juni tot augustus (Koster, 1990a).

phenology Larvae in April - May (Agassiz, 1996a), adults from June tll August (Koster, 1990a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot Spanje, Italië en Bulgarijë, en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia to Spain, Italy, and Bulgaria, and from Ireland to Romania (Fauna Europaea, 2010).

literatuur

references

Agassiz (1996a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1935b), Duncan (2006a), Freeman (1960a), Gómez de Aizpúrua (2003a), Heckford (1986a), Hering (1957a), Huemer (2012a), Koch (1932a), Koster (1990a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a), Parenti & Varalda (2000a), Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Starý (1930a), Szabóky, Tokár, Liska & Pastorális (2009a), Szőcs (1977a), Wegner (2010a), Wörz (1957a), Zoerner (1969a).

15/05/2017