Paracrania chrysolepidella (Zeller, 1851)

Lepidoptera, Eriocraniidae

Corylus avellana, België, prov. Namen, Doische, Matagne-la-Grande, RN des Hurées © Stéphane Claerebout

Paracrania chrysolepidella: mine on Corylus avellana

em>Corylus avellana, Belgium, prov. Namur, Doische, Matagne-la-Grande, RN des Hurées © Stéphane Claerebout

Corylus avellana, België, prov. Namen, Rochefort, Ri d’Howisse © Chris Snyers

Paracrania chrysolepidella: occupied mine on Corylus avellana

Corylus avellana, Belgium, prov. Namur, Rochefort, Ri d’Howisse © Chris Snyers

Carpinus betulus, België, prov. Namen, Viroinval, Treignes, Tienne d’Al Vau; © Stéphane Claerebout

Paracrania chrysolepidella: mine on Carpinus betulus

Carpinus betulus, Belgium, prov. Namur, Viroinval, Treignes, Tienne d’Al Vau; © Stéphane Claerebout

mijn Grote, witte blaasmijn die aan de bladrand begint, het jonge blad vaak sterk vervormend. Frass in lange draden of in verspreide korrels. Vaak een aantal larven in een mijn. Verpopping buiten de mijn.

mine Large white blotch, starting at the leaf margin, often strongly disfiguring the still young leaf. Frass in long threads or dispersed. Often several larvae in a mine. Pupation external.

waardplanten: Betulaceae; oligofaag

hostplants: Betulaceae; oligofaag

Alnus viridis; Carpinus betulus; Corylus avellana; Ostrya.

fenologie Larven in mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Finland tot de Pyreneeën en Italië, en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Finland to the Pyrenees and Italy, and from Ireland to Romania (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Eriocrania, Heringocrania chrysolepidella.

synonyms Eriocrania, Heringocrania chrysolepidella.

opmerkingen: Volgens Hering bestaat het frasspatroon uit lange draden. Het is niet duidelijk of het hierboven getoonde beeld bij haagbeuk normaal is, dn wel pathologisch, of misschien kenmerkend is voor de waardplant.

notes: According to Hering, the frass pattern consists of long threads. It is not clear whether the picture above of a mine on hornbeam shows a normal pattern, or a pathological one, of perhaps one that is characteristic for that host plant.

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Bland (1994a), Borkowski (2003a), Heath, (1976a), Hellers (2016a), Hering (1957a), Huber (1969a), De Prins & Steeman (2013a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Szőcs (1977a), Toll (1959a).

26/11/2016