Parafomoria cistivora (de Peyerimhoff, 1871)

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Ei op de bovenzijde van het blad. Vrij lange, vaak gekronkelde, smalle gang die zich nauwelijks verbreedt. Frass in een onderbroken centrale lijn, die nergens meer dan 1/3 van de gangbreedte inneemt. Verpopping buiten de mijn

mine Ovipostion at the leaf upperside. Rather long, often contorted, narrow corridor that hardly widens towards the end. Frass in an interrupted central line that never occupies over 1/3 of the corridor width. Pupation outside the mine.

waardplanten: Cistaceae, monofaag

hostplants: Cistaceae, monophagous

Cistus ladanifer, laurifolius, monspeliensis, populifolius (?), salviifolius.

fenologie Winterhalfjaar; de larven overzomeren in hun cocon (van Nieukerken ea, 2006a).

phenology Autumn and winter period; the larvae aestivate in their cocoon (van Nieukerken ao, 2006a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Westelijk Middelandse Zee-gebied (van Nieukerken, 1983b).

distribution within Europe Western Mediterranean Region (van Nieukerken, 1983b)

larve Gelig, ligt ruggelings in de mijn. Meso- en metathorax met 9 paren borstels.

larva Yellowish, lying venter upwards in the mine. Meso- and metathorax with 9 pairs of setae.

opmerkingen Voor 1983 verward met P. peudocistivora. De twee soorten verschillen onder meer in de vorm van de legboor, die lang en spits is bij pseudocistivora, kort en stomp bij cistivora. Het lijkt erop dat dit aanpassingen betekenen aan ovipositie op waardeplanten met behaarde, respectievelijk kale bladeren.

notes Confused with P. peudocistivora before 1983. One of the differences is in the shape of the ovipositor: long and acute in pseudocistivora, short and blunt in cistivora. Probably these are daptations to oviposition on plants with hairy and hairless leaves, respectively.

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a, 1933a), Buhr (1930a), Hering (1932e, 1936b, 1957a, 1967a), Laštuvka & Laštuvka (1997a), van Nieukerken (1983b, 1985b, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), Skala (1939a).

modif. 12.xii.2009