Parafomoria halimivora van Nieukerken, 1985

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Ovipositie op de bovenzijde van het blad. Zeer small kronkelig gangetje, het begin zelfs bijna onzichtbaar; frass in a een centrale ijn, die nog net niet de breedte van de gang vult. Verpopping buiten de mijn, boogsnede in bovenepidermis.

mine Oviposition at the leaf upperside. Very narrow tortuous corridor, the first section even hardly visible; frass in a thick central line, almost filling the width of the gallery. Pupation outside the mine, exit slit in upper epidermis.

waardplanten: Cistaceae, monofaag

hostplants: Cistaceae, monophagous

Halimium alyssoides, atriplicifolium, halimifolium, ocymoides.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Iberisch schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Iberian Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Z & A Laštůvka (2009b), van Nieukerken (1985b, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a).

15/11/2014