Parafomoria helianthemella (Herrich-Schäffer, 1860)

Lepidoptera, Nepticulidae

Helianthemum nummularium, Tsjechië, Noord Bohemen, Louny © Jindra Černý

Parafomoria helianthemella: mine on Helianthemum nummularium

Helianthemum nummularium, Czech Republic, Northern Bohemia, Louny © Jindra Černý

Helianthemum nummularium, Frankrijk; uit van Nieukerken (1983b)

Parafomoria helianthemella mine

Helianthemum nummularium, France; from van Nieukerken (1983b)

mijn Ei aan de bovenzijde van het blad; het eischaaltje is vlakm, en bruinig. De mijn is een smalle gang, vaak langs de bladrand of een nerf lopend. Frass in een relatief brede, centrale lijn, aanvankelijk continu, later verspreid.

mine Egg at the upperside of the leaf; the chorion is flat, brownish. The mine is a narrow corridor, often following the leaf margin or a vein. Frass in a relatively thick central line, continuous at first, dispersed towards the end.

waardplanten: Cistaceae, monofaag

hostplants: Cistaceae, monophagous

Helianthemum alpestre, nummularium, oelandicum subsp. incanum, ovatum, salicifolium.

fenologie Larven van midden juni tot eind october; soms drie generaties (van Nieukerken, 1983b).

phenology Larvae from mid-June till late October; sometimes three generations (van Nieukerken, 1983b).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland en Polen tot de Pyreneeën, Italië en Bulgarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany and Poland to the Pyrenees, Italy, and Bulgaria (Fauna Europaea, 2009).

larve Gelig, beschreven door Gustafsson & van Nieukerken (1990a). De larve ligt ruggelings in de mijn.

larva Yellowish, described by Gustafsson & van Nieukerken (1990a). The larva lies venter upwards in the mine.

synoniemen Nepticula, Stigmella helianthemella.

synonyms Nepticula, Stigmella helianthemella.

literatuur

references

Buszko (1987a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1957a), Johansson ao (1990a), Kasy (1983a, 1985a, 1987a), Klimesch (1940a, 1950c, 1958c), A & Z Laštuvka (1997a), van Nieukerken (1983b, 1985b, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a), Skala (1939a), Steuer (1995a), Szőcs (1968a, 1977a, 1981a).

13/02/2017