Parafomoria liguricella (Klimesch, 1946)

Lepidoptera, Nepticulidae

Cistus albidus, Spanje; uit van Nieukerken (1983b)

Parafomoria liguricella mine

Cistus albidus, Spain; from van Nieukerken (1983b)

mijn Ei op de boven- of onderzijde van het blad; ei met een ongewone vorm, hoger dan lang. De mijn begint als een heel small, sterk gekronkeld gangetje, dat uiteindelijk een heel klein secundair blaasje vormt. (Soms is de gang minder gekronkeld en volgt deels een nerf.) Frass in een dikke, onderbroken centrale lijn. Verpopping buiten de mijn.

mine Ovipostion at the leaf upper- or underside; egg with an unusual shape, higher than long. The mine starts as a very narrow, much contorted corridor, forming a quite small secondary blotch in the end. (Sometimes the mine is less contorted and the corridor follows a vein.) Frass in a thick broken central line. Pupation outside the mine.

waardplanten: Cistaceae, monofaag

hostplants: Cistaceae, monophagous

Cistus albidus, crispus.

fenologie Larven zijn waargenomen in september-october en in maart; waarschijnlijk behoren ze tot dezelfde generatie (van Nieukerken, 1983b).

phenology Larvae have been observed in September - October and in March; probably they belong to the same generation (van Nieukerken, 1983b).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Westelijk Middelandse Zee-gebied (van Nieukerken, 1983b).

distribution within Europe Western Mediterranean Region (van Nieukerken, 1983b)

larve Gelig, ligt ruggelings in de mijn. Meso- en metathorax met 10 paren borstels.

larva Yellowish, lying venter upwards in the mine. Meso- and metathorax with 10 pairs of setae.

synoniemen Stigmella liguricella.

synonyms Stigmella liguricella.

literatuur

references

Hering (1957a), Klimesch (1946b, 1953a), A & Z Laštuvka (1997a, 2008a), Z & A Laštůvka (2009b), van Nieukerken (1983b, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a).

15/11/2014