Paraswammerdamia conspersella (Tengström, 1848)

Lepidoptera, Yponomeutidae

mijn Mijn niet beschreven. De jonge larven mineren de bladeren; na de overwintering leven ze vrij in een spinsel.

mine Mine not described. The young larvae mine the leaves; after hibernation they live free within a web on the plant.

waardplanten: Ericaceae, monofaag

hostplants: Ericaceae, monophagous

Empetrum nigrum.

fenologie Minerende larven in het najaar.

phenology Mining larvae in autumn.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Fennoscandia, Baltische staten en Noord-Rusland; Frankrijk, Ukraïne (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe Fennoscandia, Baltic states and northern Russia; France, Ukraine (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Kozlov & Kullberg (2006a), Landry ao (2013a).

18/11/2016