Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783)

Lepidoptera, Yponomeutidae

Sorbus aucuparia, Wellerlooi: drie mijntjes

Paraswammerdamia nebulella mines

Sorbus aucuparia, Wellerlooi: three mines

detail

Paraswammerdamia nebulella mine

detail

detail: ei

Paraswammerdamia nebulella egg

detail: egg

mijn Zeer klein, voldiep, erg onregelmatig gangetje met alleen in het eerste deel frass; overwintering onder een klein spinseltje aan een tak; na de overwintering leven ze vrij onder een spinsel.

mine A tiny, full depth, very irregular gallery; frass only in the first section; hibernation under a tiny spinning, attached to a twig; after hibernation the larvae live free under a spinning.

waardplanten: Rosaceae, oligofaag

hostplants: Rosaceae, oligophagous

Cotoneaster horizontalis; Crataegus monogyna; Sorbus aucuparia.

fenologie Waarschijnlijk leven de minerende larven in het najaar; de literatuur zegt dit niet expliciet.

phenology Mining larvae probably late in autumn; the literature does not state that explicitely.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010). (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Middellandse Zee, en van Ierland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Mediterranean, and from Ireland to the Ukraine (Fauna Europaea, 2010).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Paraswammerdamia lutarea (Haworth, 1828).

synonyms Paraswammerdamia lutarea (Haworth, 1828).

literatuur

references

Agassiz (1996a), Bengtsson & Johansson (2011a), Corley (2005a), Huemer (1988a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), Pinzari, Pinzari & Zilli (2013a), De Prins (1998a), Robbins (1991a).

24/10/2014