Parornix atripalpella Wahlström, 1979

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Onbeschreven ?

mine Undescribed ?

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Prunus spinosa.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Zweden (Öland) tot Sardinië en Italië (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Sweden (Öland) to Sardinia and Italy (Fauna Europaea, 2011).

cocon stevig, zijdeachtig wit, aan de top van het blad of op de hoofdnerf, onder een omgeslagen bladrand (Bengtsson & Johansson, 2011a).

cocoon dense, silky, white, at the tip of the leaf or on the midrib, concealed by the folded leaf margin (Bengtsson & Johansson, 2011a).

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Biesenbaum (2001a, 2010a), Triberti (1982a), Wahlström (1979a).

25/11/2011