Parornix finitimella (Zeller, 1850)

Lepidoptera, Gracillariidae

Prunus spinosa, België, prov. Namen, Couvin; © Stéphane Claerebout

Parornix finitimella: leaf roll on Prunus spinosa

Prunus spinosa, Belgium, prov. Namur, Couvin; © Stéphane Claerebout

mijn De mijn begint als een onderzijdige epidermale gang, die verbreed wordt tot een blaas. Uiteindelijk resulteert een kleine, sterk opgeblazen vouwmijn tussen twee zijnerven. Het bladweefsel is dan weggevreten tot aan de bovenepidermis. De ondoorzichtige onderepidermis vertoont een aantal plooien en is vlekkerig grijs van kleur. De larve verlaat de mijn en leeft daarna vrij onder een naar beneden omgeslagen bladtop of bladrand; tenminste twee van zulke vouwen worden gemaakt en van binnenuit legggegeten.

mine The mine starts as a lower-surface epidermal corridor, that becomes widened into a blotch. The end result is a small, strongly inflated, tentiform mine between two side veins. The leaf tissue is eaten away up to the upper epidermis. The lower epidermis is opaque, mottled greyish, and strongly folded. Finally the mine is vacated and the larve continues under a leaf tip of margin that has been folded downwards; at least two of such folds are made and eaten out from the inside.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Prunus armeniaca, avium, cerasifera, domestica & subsp. insititia, mahaleb, padus, persica, spinosa.

Onder natuurlijke omstandigheden zijn P. spinosa en in minder mate domestica, de primaire waardplanten.

Under natural conditions P. spinosa, and to a lesser degree domestica, are the primary hostplants.

fenologie Larven in juni-juli en augustus-october (Emmet ea, 1985a; Hering, 1957a).

phenology Larvae in June - July and August - October (Emmet ea, 1985a; Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Vrijwel heel Europa, uitgezonderd Ierland, het Iberisch Schiereiland, en delen van het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Almost all Europe, except Ireland, the Iberian Peninsula, and parts of the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2010).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Ornix finitimella.

synonyms Ornix finitimella.

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Biesenbaum (2010a), Buhr (1936a, 1964a), Buszko (1992b), Deutschmann (2008a), Emmet (1982a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1957a), Huber (1969a), Huemer (1988a), Jaworski (2009a), Kollár (2007a), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Maček (1999a), Nowakowski (1954a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), De Prins & Steeman (2013a), Robbins (1991a), Sefrová (2005a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a).

16/01/2017