Perizoma incultaria (Herrich-Schäffer, 1848)

Lepidoptera, Geometridae

mijn Voldiepe mijn; aanvankelijk is het een lange slanke gang. Deze gaat over in een blaas die het grootste deel van het blad kan beslaan en de gang dan geheel overloopt. De larve kan een aantal malen een nieuwe mijn maken. De frass ligt in de gang in een aanvankelijk brede, later smalle, centrale lijn; in de blaas ligt het verspreid in grove zwartgroene vlokken.

mine Full depth mine; a long, slender, corridor at first. This widens into a blotch that may occupy the largest part of the leaf and then obliterates the corridor. The larvae is able to make a number of mines. Frass in the corridor in an initially broad, later narrow central line; in the blotch it lies dispersed in coarse blackish green lumps.

waardplanten: Primulaceae, monofaag

hostplants: Primulaceae, monophagous

Primula auricula, viscosa.

fenologie Larven van de eerste, minerende, generatie in juli. De larven van de tweede generatie mineren niet maar leven in de doosvruchten (Hering, 1957a).

phenology Larvae of the first, mining, generation in July. The larvae of the second generation do not mine, but live in the fruit capsules (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen.

BENELUX

Not known from the Benelux countries.

verspreiding binnen Europa Van Duitsland en Polen tot Spanje, en van Frankrijk tot Italië en de Balkan (Fauna Europaea, 2011); alpiene soort (Hering, 1957a).

distribution within Europe From Germany and Poland to Spain, and from France to Italy and the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2011); alpine species (Hering, 1957a).

larve Wanneer de larve uit de mijn genomen wordt maakt hij de kenmerkende spanrupsbeweging die zijn familiekenmerk is (Hering, 1957a).

larva When the larvae is taken out of its mine it makes the characteristic geometer movements that constitute its family character (Hering, 1957a).

synoniemen Cidaria, Larentia incultaria.

synonyms Cidaria, Larentia incultaria.

literatuur

references

Beiger (1979b), Hering (1931f, 1957a, 1964a), Skala (1948a).

13/02/2017