Phragmatodes fruticosella Walsingham, 1908

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Bij is de mijn voldiep, doorschijnend bruin, met in het laagste deel van de mijn een dichte frassklomp. Kort nadat de larve de mijn verlaten heeft valt het gemineerde blad af.

Bij Rubia begint de mijn als een met frass gevuld gangetje, dat zich verbreedt tot een glashelder voldiep blaasje met verspreide frass.

mine On Plocama the mine is full depth, transparant brown, with a dense clump of frass in the lower part. The mined leaves falls off shortly after the larva has left it.

The mine on Rubia starts as a frass-filled corridor, widening to a glassy full depth blotch with dispersed frass.

waardplanten: Rubiaceae, oligofaag

hostplants: Rubiaceae, oligphagous

Plocama pendula; Rubia fruticosa.

fenologie Vanaf februari (hering, 1957a).

phenology From February on (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Canary Islands (Fauna Europaea, 2009).

larve Volgroeide larve 3.5 mm, gelig roodbruin, kopkapsel zwart; prothoracale plaat bruin met een witte mediane lijn.

larva Full grown larva 3.5 mm, yellowish brown - reddish, head capsule black; prothoracal plate brown with pale median.

literatuur

references

Hering (1957a), Klimesch (1984a).

modif. 21.ii.2009