Phyllobrostis jedmella Chrétien, 1907

Lepidoptera, Lyonetiidae

mijn De larve leeft primair van de vrouwelijke bloemen. Als die niet beschikbaar zijn worden bladeren geheel uitgemijnd; de mijnen bevatten frass.

mine The larva primairily feeds on the female flowers. When these are unavailable, leaves are completely mined out; the mines contain frass.

waardplanten: Thymelaeaceae, monofaag

hostplants: Thymelaeaceae, monophagous

Thymelaea microphylla.

De genoemde waardplant is een Noord-Afrikaanse soort die niet voorkomt in Europa; daar zal de mineerder dus moeten leven op een andere soort, vermoedelijk een Thymelaea, maar ook een Daphne is niet uitgesloten.

This hostplant is a North African species, that does not occur in Europe. There the miner must live on another species, probably a Thymelaea, but also some Daphne is possible.

fenologie Larven in maart (Hering, 1957a).

phenology Larvae in March (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Spanje, NW Afrika (Mey, 2006a).

distribution within Europe Spain, NW Africa (Mey, 2006a).

larve Lichaam uniform geelwit; kop zwart; pronotum met twee lichtbruine lengtebanden die in het midden en aan de uitenden een donkerbruine kern hebben (Hering, 1957a).

larva Body uniformy yellow-white. Head black; pronotum with two light brown length lines that in the middle and in their ends have a darkbrown spot.

literatuur

references

Hering (1957a), Mey (2006a).

modif. 28.vii.2009