Phyllocnistis canariensis Hering, 1927

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Zeer lange gang in de epidermis van de takken, die uiteindelijk opstijgt langs een bladsteel, en dan eindigt in een bovenzijdige poppenwieg in de hoek tussen hoofdnerf en bladrand.

mine Very long gallery in the epidermis of a branch, eventually ascending along a petiole and ending in an upper-surface pupal chamber in the angle between the midrib and the leaf margin.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix canariensis.

Klimesch (1979a) vond op de Canarische Eilanden mijnen, die mogelijk tot Ph. canariensis behoren, op geïntroduceerde Populus alba.

Klimesch (1979a) found on the Canary Islands mines, possibly referable to Ph. canariensis, on introduced Populus alba.

fenologie Larven in maart, april (Hering, 1957a).

phenology Larvae in March, April (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden, Madeira (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Canary Islands, Madeira (Fauna Europaea, 2009).

opmerkingen Sterke gelijkenis met Phyllocnistis ramulicola.

notes Strong resemblance with Phyllocnistis ramulicola.

literatuur

references

Aguiar & Karsholt (2006a), Hering (1927a, 1957a), Klimesch (1979a).

12/06/2010