Phyllocnistis extrematrix Martynova, 1955

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn lange gangmijn in de schors van jonge scheuten; pas tegen het eind gaat de gang via de bladsteel het blad binnen, en volgt de verpopping onder een omgeslagen bladrand.

mine long gallary in the bark of young shoots; only towards the end the gallery, via the petiole, enters the leaf, and pupation takes place under a folded leaf margin.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Populus balsamifera, x canadensis, nigra.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen.

BENELUX

Not known from the Benelux countries.

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Iberia, Czechië, Slowakije, Roemenië, Kazakhstan (A & Z Laštůvka).

distribution within Europe France, Iberia, Czechia, Slovakia, Romania, Kazakhstan (A & Z Laštůvka).

literatuur

references

Martynova (1955a), A & Z Laštůvka (2014a).

13/08/2014