Phyllocnistis xenia Hering, 1936

Lepidoptera, Gracillariidae

Populus alba, Nieuwendam

Phyllocnistis xenia mine

Populus alba, Nieuwendam

Populus canescens, Duin en Kruidberg: mijn op zeer jong blad

Phyllocnistis xenia mine

Populus canescens, Duin en Kruidberg: mine on quite young leaf

Populua alba, Oegstgeest, kasteel Endegeest: verpoppingsplek; © Camiel Doorenweerd

Phyllocnistis xenia: pupation site, on Populus alba

Populua alba, Oegstgeest, kasteel Endegeest: pupation site; © Camiel Doorenweerd

larve in de mijn

Phyllocnistis xenia: larva, on Populus alba

larva in the mine

mijn Zeer lange, tamelijk brede, strikt epidermale gangmijn die zich in dichte lussen over de bladbovenzijde kronkelt zonder ooit zichzelf te oversnijden. Frass in een vage continue middenlijn. De mijn eindigt bij de bladrand, waar een kleine verwijding wordt gemaakt, en waaroverheen zich de bladrand een stukje omvouwt. Hierin heeft de verpopping plaats, niet in een cocon.

mine Very long, rather broad, strictly epidermal, corridor that curves in dense loops over the leaf upperside, without ever crossing itself. Frass in a vague continuous central line. The gallery ends upon the leaf margin, where it widens a little, while the leaf margin folds over somewhat. Here pupation takes place, not in a cocoon.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monofaag

Populus alba, canescens, tremula.

fenologie Larven in juni-juli en augustus-september (Emmet ea, 1985a).

phenology Larvae in June - July and August - September (Emmet ao, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Engeland tot Bulgarijë, en van Polen tot het Iberisch Schiereiland en Italië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Britain to Bulgaria, and from Poland to the Iberian Peninsula and Italy.

synoniemen Zie Phyllocnistis labyrinthella over de mogelijke synonymie met Ph. xenia.

synonyms See Phyllocnistis labyrinthella about the possible synonymy with Ph. xenia.

opmerkingen De soort werd pas in 1936 door Hering beschreven, aan de hand van materiaal uit zuid-Spanje. Dat doet vermoeden dat in die tijd deze soort in NW Europa heel zeldzaam waas, of mogelijk zelfs afwezig. Ook Lüders (1900a) maakt in zijn stdie over het geslacht Phyllocnistis geen gewag van een soort op abeel.

notes The species was described by Hering only in 1936, upon material from southern Spain. This makes one suppose that in that time the species was uncommon, or perhaps even missing, in NW Europa. Also Lüders (1900a) in in his study of the genus Phyllocnistis does not refer to a species living on Populus alba or canescens.

literatuur

references

Adamczewski (1947a), Buszko (1981a, 1992b), Csóka (2003a), Delplanque (1998a), Deutschmann (2008a), Drăghia (1968a, 1972a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Hering (1936b, 1957a), Huber (1969a), Huisman ao (2009a), Jaworski (2009a), Kasy (1965a), Klimesch (1957a), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kvičala (1938a), Martynova (1955a), Patočka (2001a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Patočka & Turčáni (2005a), Pelham-Clinton (1976a), Popescu-Gorj & Drăghia (1966a), De Prins (1998a), Sefrová (2005a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Surányi (1942a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Ureche (2010a).

16/01/2017