Phyllonorycter anderidae (W Fletcher, 1885)

Lepidoptera, Gracillariidae

Betula pubescens, bovenzijde; © Rob Edmunds, UK

Phyllonorycter anderidae mine

Betula pubescens, upperside; © Rob Edmunds, UK

onderzijde

Phyllonorycter anderidae mine

underside

Betula pubescens, België, prov. Antwerpen, Mol © Carina Van Steenwinkel

Phyllonorycter anderidae: mine on Betula pubescens

Betula pubescens, Belgium, prov. Antwerp, Mol © Carina Van Steenwinkel

mijn Kleine onderzijdige vouwmijn; epidermis bleekgroen en vrij zwak geplooid. De pop ligt zonder cocon in de mijn.

mine Small lower-surface tentiform mine; epidermis pale green, rather weakly folded. The pupa lies without a cocoon in the mine.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Betula humilis, nana, pubescens.

Sterke voorkeur voor heel kleine zaailingen die groeien tussen lage planten (Emmet ea, 19985a; van Nieukerken ea, 1993a).

Strong preference for tiny seedlings in low vegetation (Emmet ao, 19985a; van Nieukerken ao, 1993a).

fenologie Larven in juli en september-november; overwintert als pop (Emmet ea, 1985a).

phenology Larvae in July and September - November; hibernation as pupa (Emmet ao, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (De Prins, 1998a).

NE waargenomen (van Nieukerken ea, 1993a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (De Prins, 1998a).

NE recorded (van Nieukerken ao, 1993a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en noordelijk Rusland tot België, Oostenrijk en de Ukraïne en van Engeland tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia and northern Russia to Belgium, Austria, and the Ukraine, and from Britain to Southern Russia (Fauna Europaea, 2009).

larve Larve altijd zonder de dorsale oranjegele vlek op het zesde achterlijfssegment (Emmet ea, 1985a).

larva The larva never shows a dorsal orange yellow spot on the sixth abdominal segment (Emmet ao, 1985a).

synoniemen Lithocolletis anderidae; L. nanella Petersen, 1927.

synonyms Lithocolletis anderidae; L. nanella Petersen, 1927.

literatuur

references

Bachmaier (1965a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buszko (1987a, 1992b), Deutschmann (2010a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Gregor & Patočka (2001a), Hering (1957a), Kuchlein & de Vos (1999a), van Nieukerken, Gielis, Huisman, Koster, Kuchlein, van der Wolf & Wolschrijn (1993a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Viramo (1962a).

02/04/2017