Phyllonorycter apparella (Herrich-Schäffer, 1855)

Lepidoptera, Gracillariidae

Populus tremula, België, prov. Henegouwen, Hensies; © Jean-Yves Baugnée

Phyllonorycter apparella: mine on Populus tremula

Populus tremula, Belgium, prov. Hainaut, Hensies; © Jean-Yves Baugnée

onderzijde; helaas was de mijn verlaten

Phyllonorycter apparella: mine on Populus tremula

underside: unfortunately, the mine was vacated

mijn Onderzijdige vouwmijn met 1-2 duidelijke plooien. Frass in een klomp in ene hoek van de mijn. Pop in een grote witte cocon in de mijn.

mine Lower-surface tentiform mine with 1-2 strong folds. Frass clumped in a corner of the mine. Pupa in the mine, in a larhe white cocoon.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Populus x canescens, tremula.

Delplanque (1998a), Kollár (2007a) en Kollár & Hrubík (2009a) noemen daarnaast nog P. alba, nigra en simonii.

Delplanque (1998a), Kollár (2007a), and Kollár & Hrubík (2009a) additionally mention P. alba, nigra, and simonii.

fenologie Larven in juni en dan weer augustus-october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June, then again in August - October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE De vermelding uit Nederland door Kuchlein & Kuchlein-Nijsten (2002b) is herroepen (2003a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE The record for the Netherlands by Kuchlein & Kuchlein-Nijsten (2002b) has been retracted (2003a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Ontbreekt op het Iberisch en Balkan-Schiereiland en de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2010). Ontbreekt ook op de Britse eilanden, maar een zwerver is gevonden inb Schotland (Riddiford & Young).

distribution within Europe Missing from the Iberian and Balkan Peninsula, and the Mediterranean Islands (Fauna Europaea, 2010). Missing also from the British Isles, but a vagrant has been found in Scotland (Riddiford & Young).

pop Gregor & Patočka (2001a) geven een gedetailleerde beschrijving. De pop is zwartbruin. Het cremaster is afgerond, breder dan lang. Het buitenste paar doorns is bijna, het binnenste ogenschijnlijk helemaal, afwezig. Zie ook Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Gregor & Patočka (2001a) give a detailed description. The pupa is blackish brown. The cremaster is rounded, broader than long. Of the usual two pairs of spines the outer is almost, the inner one seemingly entirely, absent. See also Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Lithocolletis apparella.

synonyms Lithocolletis apparella.

opmerkingen Zeldzame soort.

notes Rare species.

literatuur

references

Arru (1996a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buszko (1987a, 1992b), Davis & Deschka (2001a), Delplanque (1998a), Gregor & Patočka (2001a), Hering (1957a), Kollár (2007a), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Kuchlein-Nijsten (2002b, 20903), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Riddiford & Young (2016a), Schütze (1931a), Szőcs (1977a, 1981a), Yefremova & Kravchenko (2015a).

16/01/2017