Phyllonorycter barbarella (Rebel, 1901)

Lepidoptera, Graciillariidae

mijn Onderzijdige vouwmijn tussen twee zijnerven; de mijn kan een zijnerf, en zelfs de hoofdnerf, overschrijden.

mine Lower-surface tentiform mine betwee two side veins; the mine can trespass over e vein, even the midrib.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus faginea, pubescens.

fenologie Larven in maart tot mei.

phenology Larvae in March to May.

verspreiding binnen Europa Iberia, Zuid-Frankrijk.

distribution within Europe Iberia, southern France.

synoniemen Phyllonorycter neli Buvat, 1996.

synonyms Phyllonorycter neli Buvat, 1996.

opmerkingen Buvat (1996a) vond mijnen uitsluitend op bladeren van zaailingen van Q. pubescens die de winter hadden overleefd.

notes Buvat (1996a) found the mines exclusively on seedlings of Q. pubescens, on leaves that had survived the winter.

literatuur

references

Buvat (1996a), Deschka (2014a), A & Z Laštuvka (2007a, 2011a, 2014a), Z & A Laštůvka (2009b), Nel & Varenne (2014a).

15/11/2014