Phyllonorycter bartolomella (Deschka, 1968)

Lepidoptera, Gracillariidae

Teline canariensis (?), Gran Canaria; uit Klimesch (1979a)

Phyllonorycter bartolomella mine

Teline canariensis (?), Gran Canaria; from Klimesch (1979a)

mijn De mijn begint epidermaal en ontwikkelt zich vervolgens tot een bovenzijdige, wittige en doorschijnende vouwmijn zonder plooien, die meestal de top en basis van het blaadje vrij laat. Het blaadje wordt uiteindelijk bootvormig samengetrokken. Verpopping in de mijn, in het basale of distale deel van het blaadje.

mine The mine begins epidermally, and develops into an upper-surface, whitish and transparant tentiform mine without folds, that generaly does not involve the base and tip of the leaflet. The mine causes the leaflet the contact boat-like. Pupation within the mine, either in the base or in the tip of the leaflet.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Genista canariensis (?).

De waardplant werdt vermeld als Cytisus candicans. Volgens Hohenester & Wells 1993 (Exkursionsflora für die Kanarische Inseln) en de Euro+Med PlantBase (2017) is dit een synoniem van Genista monspessulana, een soort uit Madeira die twijfelachtig op de Canarische Eilanden voorkomt, en dan nog wel op Tenerife. Waarschijnlijk zijn de waarnemingen gedaan aan de algemene Genista canariensis, die wel op Gran Canaria, en op de opgegegeven hoogte, 1000-1200 m, voorkomt.

The host plant is indicated as Cytisus candicans. According to Hohenester & Wells 1993 (Exkursionsflora für die Kanarische Inseln)and the Euro+Med PlantBase (2017) this is a synonym of Teline monspessulana, a Madeiran species of which the occurrence on the Canary Islands (and then only Teneriffa) is doubtful. Probably the observations are done on the common Teline canariensis, that does occur on Gran Canaria, and on the altitude indicated, viz. 1000-1200 m.

fenologie Bezette mijnen waargenomen midden mei.

phenology Occupied mines observed mid-May.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden.

distribution within Europe Canary Islands.

pop Afgebeeld door Deschka (1969b).

pupa Illustrated by Deschka (1969b).

literatuur

references

Deschka (1969b), Klimesch (1979a).

13/02/2017