Phyllonorycter belotella (Staudinger, 1859)

Lepidoptera, Gracillariidae

Quercus coccifera, Griekenland, Lesbos, Kalimvátera

Phyllonorycter joviella mine Phyllonorycter belotella mine

Quercus coccifera, Greece, Lesbos, Kalimvátera

Quercus ilex, bovenzijde; uit A & Z Laštuvka (2007a)

Phyllonorycter belotella mine

Quercus ilex, upperside; from A & Z Laštuvka (2007a)

mijn Bovenzijdige epidermale, zilverige, blaasmijn zonder plooien. Frass deels als losse verspreide korrels, deels ook als als een centrale donkerbruine teerachtige vlek in het dak van de mijn. Verpopping in de mijn in een duidelijke cocon.

mine Upper surface epidermal, silvery blotch without folds. Frass partly as loosely scattered grains, partly as a central, dark brown tar-like patch on the roof of the mine. Pupation within the mine in a clear cocoon.

waardplanten: Facaceae, nauw monofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus coccifera, ilex, rotundifolia, suber.

De genoemde waardplaten zijn wintergroene eiken. Het voorkomen op de bladverliezende Q. robur en rubra (Maček, 1999a) is niet waarschijnlijk.

The species mentioned are evergreen oaks. The occurrence on the deciduous Q. robur and rubra (Maček, 1999a) is improbable.

fenologie Larven in november-maart en april-mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae in November - March and April - May (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Middellandse Zee-gebied van Iberië tot Griekenland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Mediterranean Region from Iberia till Greece (Fauna Europaea, 2009).

larve Larve van het tweede stadium met een gepaarde, driehoekige vlek op tergiet 2, een een ongepaarde, brede, vlek op tergiet 3, een een compacte mediane vlek op abd 1-8 dorsaal. Voor de chaetotaxie zie Klimesch (1943a).

larva Second stage larva with a paired, triangular spot on thergite 2, an unpaired, broad spot on thergite 3, and a compact dorso-median spot on abdomen 1-8. See Klimesch (1943a) for the chaetotaxy.

synoniemen Phyllonorycter joviella (Constant, 1890); Ph. anatolica (Deschka, 1970).

synonyms Phyllonorycter joviella (Constant, 1890); Ph. anatolica (Deschka, 1970).

literatuur

references

Buhr (1930a), Deschka (1970b, 2014a), Hering (1934a, 1936b, 1957a, 1967a), Klimesch (1943a, 1956c), Klimesch & Skala (1936b), A & Z Laštuvka (2007a, 2014a), Maček (1999a), Nel & Varenne (2014a), Soffner (1942a).

07/04/2017