Phyllonorycter connexella (Zeller, 1846)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Onderzijdige vouwmijn met één sterke lengteplooi, meestal tussen twee zijnerven. Pop in een cocon, waarin aan weerszijden de frass is geïncorporeerd. In doorzicht ziet men daardoor de cocon tussen twee donkere lijnen.

mine Lower-surface tentiform mine, usually between two side veins. One strong length fold. Pupa in a cocoon. Frass incorporated in the sides of the cocoon, giving the impression of two dark lines when the leaf is held against the light.

waardplanten: Salicaceae, oligofaag

hostplants: Salicaceae, oligopgagous

Populus alba, canadensis, nigra, nigra cv. Italica; Salix alba, euxinia, pentandra, purpurea.

fenologie Larven in juni en october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June and October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën en Italië, en van Frankrijk tot Centraal Rusland en de Ukraïne (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees and Italy, and from France to Central Russia and the Ukraine (Fauna Europaea, 2010).

pop Geel- tot donkerbruin. Het cremaster is korter dan breed, en is over het hele oppervlak gepukkeld. Er zijn twee paar doorns; het buitenste, vrij kleine, paar is naar buiten gebogen; het binnenste, zeer kleine, paar naar boven (Gregor & Patočka, 2001a; Patočka & Turčáni, 2005a).

pupa Yellowish to dark brown. The cremaster is shorter than wide, and puckered over its entire surface. Two pairs of spines. The outer, rather small, pair is curved outwards. The inner pair is very small, and curved upwards (Gregor & Patočka, 2001a; Patočka & Turčáni, 2005a).

synoniemen Lithocolletis connexella.

synonyms Lithocolletis connexella.

literatuur

references

Arru (1996a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1935b, 1937a), Buszko (1992b), Davis & Deschka (2001a), Delplanque (1998a), Deutschmann (2008a), Gregor & Patočka (2001a), Hering (1923a. 1957a), Huber (1969a), Huisman & Koster (1998a), Jaworski (2009a), Kasy (1965a), Klimesch (1950c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Nel & Varenne (2014a), van Nieukerken, Gielis, Huisman, Koster, Kuchlein, van der Wolf & Wolschrijn (1993a), Patočka & Turčáni (2005a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a).

02/04/2017