Phyllonorycter dubitella (Herrich-Schäffer, 1855)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Vrij grote, onderzijdige vouwmijn, meestal tussen twee zijnerven; de bovenzijde is tamelijk sterk opgebold; de onderzijde heeft veel smalle plooitjes, die lastig te zien zijn door de behaarde onderkant van de bladeren. De lichtbruine pop ligt in een stevige goudkleurige cocon. De frass ligt in een klomp in een hoek van de mijn. In de mijn, cocon of pop zijn geen verschillen te zien met Ph. hilarella (Gregor & Patočka, 2001a).

mine Rather large, lower-surface tentiform mine, mostly between two side veins. The upperside is fiarly strongly inflated. The underside has many narrow folds, not easily seen because of the indumentum at the underside of the leaf.Pupa light brown in a tough, golden cocoon. Frass pakced in a corner of the mine. Neither mine, cocoon nor pupa enable to distinguish from those of Ph. hilarella (Gregor & Patočka, 2001a).

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix appendiculata, aurita, caprea, cinerea.

fenologie Larven in juli en september-october (Emmet ea, 1985a).

phenology Larvae in July and September - October (Emmet ao, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en Noord-Rusland tot de Pyreneeën, Italië en Bulgarijë, en van Engealnd tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia and North Russia to the Pyrenees, Italy, and Bulgaria, and from Britain to the Ukraine (Fauna Europaea, 2010).

pop Beschreven door Gregor & Patočka (2001a) en Patočka & Turčáni (2005a). Cremaster groot, ongeveer vierkant, met één paar stevige, naar buiten gebogen doorns..

pupa Described by Gregor & Patočka (2001a) and Patočka & Turčáni (2005a). Cremaster large, about square, with a single pair of stout spines that are curved outwards.

synoniemen Lithocolletis dubitella.

synonyms Lithocolletis dubitella.

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1937a), Buszko (1992b), Davis & Deschka (2001a), Deschka (2014a), Deutschmann (2008a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Gegor & Patočka (2001a), Hartig (1939a), Huemer (1986b), Hering (1957a), Jaworski (2009a), Klimesch (1958c), Kuchlein & Donnner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a, 1978a), Tourlan (1980a).

24/04/2016