Phyllonorycter estrela A & Z Laštuvka, 2006

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn schorsmijn.

mine stem mine.

waardplanten: Fabaceae

hostplants: Fabaceae

Cytisus multiflorus.

Zie de opmerking hieronder.

See de note below.

verspreiding binnen Europa Spanje, Portugal

distribution within Europe Spanje, Portugal

opmerkingen Aanvankelijk waren de mijnen niet bekend, en werd de soort geässocieerd met Genista cinerea; naderhand bekend is geworden dat de soort schorsmijnen maakt bij een andere waardplant.

notes. Initially the mines were not known, and the species was associated with Genista cinerea; only later the species turned out to be a stem miner of another hostplant.

literatuur

references

Corley, Marabuto, Maravalhas, Pires & Cardoso (2008a), A & Z Laštuvka (2006a, 2014a), Z & A Laštůvka (2009b).

15/11/2014