Phyllonorycter graecus A & Z Lastuva, 2007

Lepidoptera, Gracillariidae

Quercus ithaburensis subsp. macrolepis; uit A & Z Laštuvka (2007a)

Phyllonorycter graecus mine

Quercus ithaburensis subsp. macrolepis; from A & Z Laštuvka (2007a)

mijn Grote, sterk samengetrokken onderzijdige vouwemijn. Pop in de mijn in een zeer ijle cocon.

mine Large, strongly contracted, lower-surface, tentiform mine. Pupa in de mine in a flimsy cocoon.

waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus ithaburensis subsp. macrolepis.

fenologie Twee of meer generaties.

phenology Bi- or multivoltine.

verspreiding binnen Europa Griekenland, Peloponnisos.

distribution within Europe Greece, Peloponnisos.

literatuur

references

A & Z Laštuvka (2007a).

13/02/2017