Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846)

Lepidoptera, Gracillariidae

Quercus robur, Castricum aan Zee: geopende mijn, najaarsgeneratie

Phyllonorycter heegeriella opened mine

Quercus robur, Castricum aan Zee: opened mine, autumn generation

mijn Opvallend kleine onderzijdige vouwmijn, meestal minder dan 10 mm lang. Meestal ligt de mijn vlakbij de bladrand, of in een bladlob, en is hij vrijwel bedekt door de omgeslagen bladrand; maar ook komen mijnen voor midden op het blad. De mijnen van de zomergeneratie hebben één fijne lengteplooi, die van de najaarsgeneratie hebben een aantal zeer fijne ribbeltjes. In de zomergeneratie ligt de pop in een kleine, witte cocon die zowel aan boven- als onderzijde in de mijn is verankerd, en die aan de zijkanten met frass is geïncrusteerd. In de najaarsgeneratie is de cocon groter, ijler, en zonder frass; de frass ligt dan in een klomp in een hoek van de mijn of ligt min of meer verspreid.

mine Remarkably small lower-surface tentiform mine, generally ≤ 10 mm in length. Usually, though not always, situated near the leaf margin or in a leaf lobe. Mines of the summer generation have one fine length fold, those of the fall generation have a large number of quite fine wrinkles. Pupa in a cocoon; The summer cocoon is small, white, anchored to the floor and the ceiling of the mine, and has frass incrustated along the sides. The autumn cocoon is larger, more delicate, and completely free of frass, that may be heaped in a corner of the mine or be more or less scattered.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus petraea, robur.

fenologie Larven in juli en september-october (Hering, 1957a).

phenology Larven in July and September-October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (De Prins, 1998a).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a); ongewoon (Microlepidoptera.nl, 2008).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (De Prins, 1998a).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a); uncommon (Microlepidoptera.nl, 2008).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Geheel Europe, met uitzondering van het Iberisch Schiereiland en de Balkan (Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe Entire Europe, except the Iberian and Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2008).

larve Wittig met bleekbruine kop (Emmet, Watkinson & Wilson, 1985a).

larva Whitis with pale brown head (Emmet, Watkinson & Wilson, 1985a).

synoniemen Lithocolletis heegeriella.

synonyms Lithocolletis heegeriella.

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1936a), Buszko (1992b), Csóka (2003a), Deutschmann (2008a), Emmet (1975b), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), ffennell (1975a), Gregor (1952a), Harper & Langmaid (1978a), Hering (1934a, 1957a), Gregor & Patočka (2001a), Hartig (1939a), Jaworski (2009a), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Michna (1975a). Nel & Varenne (2014a), Nowakowski (1954a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala (1951a), Stammer (2016a), Stolnicu (2007a), Szőcs (1977a), Tomov & Dimitrov (2007a).

31/03/2017