Phyllonorycter heringiella (Grönlien, 1932)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijnOnderzijdige vouwmijn, afgebeeld maar niet beschreven door Bengtsson & Johansson (2011a).

mineLower-surface tentiform mine, illustrated but not described by Bengtsson & Johansson (2011a).

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix alba, caprea, cinerea, euxinia, myrsinifolia, triandra.

S. alba en myrsinifolia zijn waarschijnlijk de belangrijkste waardplanten. Een vermelding van S. repens moet nader worden bevestigd (Bengtsson, 2010a).

Probably S. alba and myrsinifolia are the main hostplants. A record of S. repens needs further confirmation. (Bengtsson, 2010a).

verspreiding binnen Europa Sandinavië.

distribution within Europe Scandinavia.

synoniemen Lithocolletis heringiella.

synonyms Lithocolletis heringiella.

opmerkingen Tot voor kort werd heringiella beschouwd als een synoniem van Phyllonorycter salictella. Volgens Bengtsson (2010a) gaat het echter om twee gescheiden, zij het zeer nauw verwante soorten.

notes Until shortly heringiella was considered a synonym of Phyllonorycter salictella. According to Bengtsson (2010a) the two are separate, although closely related species.

literatuur

references

Bengtsson (2010a), Bengtsson & Johansson (2011a).

15/11/2011