Phyllonorycter hilarella (Zetterstedt, 1839)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Vrij grote, onderzijdige vouwmijn, meestal tussen twee zijnerven; de bovenzijde is tamelijk sterk opgebold; de onderzijde heeft veel smalle plooitjes, die lastig te zien zijn door de behaarde onderkant van de bladeren. De lichtbruine pop ligt in een stevige goudkleurige cocon. De frass ligt in een klomp in een hoek van de mijn. In de mijn, cocon of pop zijn geen verschillen te zien met Ph. dubitella (Gregor & Patočka, 2001a).

mine Rather large, lower-surface tentiform mine, mostly between two side veins. The upperside is fiarly strongly inflated. The underside has many narrow folds, not easily seen because of the indumentum at the underside of the leaf.Pupa light brown in a tough, golden cocoon. Frass pakced in a corner of the mine. Neither mine, cocoon nor pupa can be distinguished from those of Ph. dubitella (Gregor & Patočka, 2001a).

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix aurita, caprea, cinerea.

Vooral op S. caprea. Hartig (1939a) noemt nog S. appendiculata. Svensson (1966a) kweekte de soort enige malen uit Populus tremula.

Primarily on S. caprea. Hartig (1939a) adds S. appendiculata. Svensson (1966a) bred the species several times from Populus tremula.

fenologie Larven in juli en september-begin november (Emmet ea, 1985a).

phenology Larvae in July and Septemer - early November (Emmet ao, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, uitgezonderd het Balkan-schiereiland en de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe All Europe, except the Balkan Peninsula and the Mediterranean Islands (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Lithocolletis hilarella; Lithocolletis, Phyllonorycter spinolella (Duponchel, 1840); Lithocolletis groenlieni Hering, 1926.

synonyms Lithocolletis hilarella; Lithocolletis, Phyllonorycter spinolella (Duponchel, 1840); Lithocolletis groenlieni Hering, 1926.

literatuur

references

Baldizzone (2004a, 2008a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1937a, 1964a), Davis & Deschka (2001a), Deutschmann (2008a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Gregor & Patočka (2001a), Hartig (1939a), Hering (1926b, 1957a), Huber (1969a), Huemer (1986b, 2012a), Klimesch (1950c), Kozlov & Kullberg (2006a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kvičala (1938a), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Svensson (1966a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a).

16/01/2017