Phyllonorycter hostis Triberti, 2007

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Onderzijdige vouwmijn, 13-15 m lang, mer verscheidene lengteplooien.

mine Lower-surface tentiform mine, 13-15 mm long, with several longitudinal folds.

waardplanten: Rosaceae, oligofaag

hostplants: Rosaceae, oligophagous

Cydonia; Malus domestica; Prunus avium, persica; Pyrus communis; Sorbus torminalis.

De voornaamste waardplant lijkt appel, in boomgaarden. De meeste waarnemingen op andere planten worden gedaan in de onmiddellijke omgeving van appelboomgaarden.

Op appel kunnen tot 40 mijnen in één blad voorkomen, en dan is er sprake van aanzienlijke schade.

Apple, growing in orchards, seems to be the main hosplant. Observations on other hosts are mainly done in the immediate neighbourhood of apple orchards.

Up to 40 mines may occur on a single Apple leaf, and cosniderable case is caused then.

fenologie In Italië vier generaties; overwintering als larve, die eind februari verpopt.

phenology In Italy four generations; hibernation as larva, that pupates end February.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen.

BENELUX

Not known from the Benelux countries.

verspreiding binnen Europa Italië, Servië, Macedonië, Montenegro, Tunesië, Cyprus; incidentele waarnemingen zijnn ook gedaan in Engeland en Duitsland.

distribution within Europe Italy, Serbia, Macedonia, Montenegro, Tunisia, Cyprus; incidental observations have also been made in Britain and in Germany.

pop Pop 35 - 3.9 mm; cremaster gelijkend op dat van Ph. anceps.

pupa Pupa 3.5 - 3.9 mm; cremaster similar to that of Ph. anceps.

synoniemen Veel meldingen van Phyllonorycter pomonella hebben betrekking op hostis (Triberti, 2007a). Ook alle Britse waarnemingen van Ph. cydoniella bleken op hostis betrekking te hebben (Langmaid, 2009a).

synonyms Many records of Phyllonorycter pomonella in reality refer to hostis (Triberti, 2007a). Also all British observations of Ph. cydoniella turned out to refer to hostis (Langmaid, 2009a).

literatuur

references

Baldizzone, Varalda & Donato (2010a), Barton (2015a), Bengtsson & Johansson (2011a), Langmaid (2009a), Nel & Varenne (2014a), Triberti (2007a), Yefremova & Kravchenko (2015a).

03/10/2016