Phyllonorycter insignitella (Zeller, 1846)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Onderzijdige vouwmijn die een deel van een blaadje beslaat. Bij volgroeide mijnen is de mijn sterk opgeblazen en wordt grotendeels door het blad bedekt. In tegenstelling tot bij andere soorten wordt niet het gehele blaadje leeggegeten.

mine Lower surface tentiform mine that occupies only part of a leaflet. In full grown leaves the mine is strongly inflated an is largely hidden by the leaf. Contrary to other species not the entire leaflet is mined out.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Lathyrus; Lotus; Medicago falcata, lupulina; Ononis spinosa subsp. procurrens; Trifolium alpestre, medium, montanum, pratense; Vicia.

Vermeldingen van Lathyrus zijn ietwat twijfelachtig (Hering, 1957a).

Records from Lathyrus are somewhat dubious (Hering, 1957a).

fenologie Larven in juli en september-october (Emmet ea, 1985a).

phenology Larvae in July and September - October (Emmet ao, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Huisman ea, 2004a; van Stiphout ea, 2004a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Huisman ao, 2004a; van Stiphout ao, 2004a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Europa, uitgezonderd het Balkan-Schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Europe, except the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Gregor & Patočka (2001a) en Patočka & Turčáni (2005); zie ook King & Murria (2002a). De pop lijjkt sterk op die van Ph. medicaginella, maar het 10e abdomensegment is duidelijk breder dan lang (even lang als breed bij medicaginella) en de cremasterdoorns hebben geen inkepinkje onmiddellijk vóór het haakje aan het eind. Hoe constant deze verschillen zijn moet nog blijken.

pupa Described by Gregor & Patočka (2001a) and Patočka & Turčáni (2005); see also King & Murria (2002a). The pupa strongly resembles the one of Ph. medicaginella, but the 10th abdomen segment is clearly wider than long (as wide as long in medicaginella) and the cremaster spines are not notched just before the hooks. The constancy of these differences remains to be established.

synoniemen Lithocolletis insignitella.

synonyms Lithocolletis insignitella.

opmerkingenDe mijn kan gemakkelijk worden verward met die van Ph. nigrescentella en Ph. medicaginella. Zelfs als poppen of exuvia beschikbaar zijn blijft het verschil met medicaginella lastig.

notes The mine can easily be confused with the one of Ph. nigrescentella or Ph. medicaginella. Even when pupae or exuviae are available, the distinction from medicaginella remains difficult.

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buszko (1992b), Buszko & Beshkov (2004a), Deschka (1968a), Drăghia (1974a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Gregor & Patočka (2001a), Hering (1924b, 1957a), Huisman ao (2004a), Jaworski (2009a), Kasy (1965a), King & Murria (2002a), Klimesch (1950c, 1958c), Kvičala (1938a), Z & A Laštůvka (2009b), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), Sønderup (1949a), van Stiphout, Langohr & Kuchlein (2004a), Skala (1951a), Skala & Zavřel (1945a), Steurer (1988a), Szőcs (1977a, 1981a), Yefremova & Kravchenko (2015a).

14/02/2017