Phyllonorycter joannisi (le Marchand, 1936)

Lepidoptera, Gracillariidae

Acer platanoides, Nieuwendam

Phyllonorycter joannisi mines

Acer platanoides, Nieuwendam

zelfde blad, bovenzijde; alleen de oudste mijn (waarin al een cocon gevormd is), is makkelijk zichtbaar

Phyllonorycter joannisi mines

same leaf, upperside; only the oldest mine (in which a cocoon has been formed already) is easily visible

(ander blad), detail van de bovenzijde van twee jonge mijnen

Phyllonorycter joannisi mines

(other leaf), detail of then upperside of two young mines

Acer platanoides, Ede

Phyllonorycter joannisi mine

Acer platanoides, Ede

Acer platanoides, Nieuwendam

Phyllonorycter joannisi mine

Acer platanoides, Nieuwendam

mijn Een niet al te kleine onderzijdige, grijswitte, vouwmijn, vrijwel nooit vlakbij de bladrand. De onderepidermis heeft veel, zwakke, plooitjes. Het dak van de mijn blijft tot in een laat stadium groen; dan wordt het geheel leeggegeten. Vaak zijn er verschillende mijnen in een blad. Verpopping in de mijn.

mine A not too small, lower surface, greyish white tentiform mine, almost always in the centre of the leaf. Lower epidermis with many, very weak, folds. The roof of the mine remains green till a late stage, when it is eaten out completely. Often several mines in a leaf. Pupation in the mine.

waardplanten: Sapindaceae, nauw monofaag

hostplants: Sapindaceae, narrowly monophagous

Acer platanoides.

Door Hetty Soetekouw is een mijn van deze soort gevonden op Acer capadocicum. De mijn bevatte een pop die aan uitkomen toe was; kennelijk kon de complete ontwikkeling op deze waard worden voltooid.

Hetty Soetekouw found a mine of this species on Acer capadocicum. The mine contained a pupa that was about to emerge; apparently the complete development could be acomplished on this host.

fenologie Larven zijn waargenomen van mei tot september.

phenology Larvae are seen from May till September.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Ellis: Kautenbach).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Ellis: Kautenbach).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën, Italie en Bulgarije, en van Engeland tot Centraal Rusland en de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees, Italy, and Bulgaria, and from Britain to Central Russia and the Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Lithocolletis platanoidella, Phyllonorycter platanoidella (de Joannis, 1920).

synonyms Lithocolletis platanoidella, Phyllonorycter platanoidella (de Joannis, 1920).

literatuur

references

Ahr (1966a), Beiger (1979a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1935a, 1964a), Buszko (1992b), Buszko & Beshkov (2004a), Csóka (2003a), Deschka & Wimmer (2000a), Deutschmann (2008a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), Gregor & Patočka (2001a), Haase (1942a), Hering (1934b, 1957a), Huber (1969a), Huemer (1986b), Huemer & Erlebach (2003a), Jaworski (2009a), Kasy (1983a), Kollár (2007a), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1999a), Kuchlein & de Vos (1993a), Kvičala (1938a), Maček (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Michalska (1976a), Michna (1975a), Nel & Varenne (2014a), Nowakowski (1954a), Patočka & Turčáni (2005a), Plóciennik, Pawlikiewicz & Jaworski (2011a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Sefrová (2005a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Stolnicu (2007a, 2008a), Szabóky, Tokár & Pastorális (2007a), Ureche (2010a), Zoerner (1969a).

31/03/2017