Phyllonorycter junoniella (Zeller, 1846)

Lepidoptera, Gracillariidae

Vaccinium vitis-idaea, België, prov. Luik, Eupen, Brackvenn; © Jean-Yves Baugnée

Phyllonorycter junoniella mine

Vaccinium vitis-idaea, Belgium, prov. Liège, Eupen, Brackvenn; © Jean-Yves Baugnée

zelfde mijn, bovenzijde

Phyllonorycter junoniella mine

same mine, upperside

andere mijn, onderzijde ...

Phyllonorycter junoniella mine

another mine, underside ...

... en bovenzijde

Phyllonorycter junoniella mine

... and upperside

mijn Onderzijdige vouwmijn, die bijna een heel blad in beslag neemt. De bladranden worden sterk naar elkaar toegetrokken. Omdat de larve ook delen van het palissadeparenchym eet ziet het blad er van boven vlekkerig uit.

mine Lower-surface tentiform mine, that involves almost the entire leaf. The leaf margins are strongly pulled together, arching the upper surface. Because the leaf tissue of the roof of the mine is incompletely eaten away, this upper surface has got a mottled appearance.

waardplanten: Ericaceae, nauw monofaag

hostplants: Ericaceae, narrowly monophagous

Vaccinium vitis-idaea.

fenologie Larven van october - april volgend jaar; soms ook nog in juni (Emmet ea, 1985a).

phenology Larvae from October till April, rarely even as late as June, of the following year (Emmet ao, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Euroopa, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Euroopa, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, met uitzondering van Ierland, het Iberisch en het Balkan-Schiereiland (Fauna Euroopa, 2009).

distribution within Europe Entire Europe, except Ireland, the Iberian and the Balkan Peninsula (Fauna Euroopa, 2009).

larve Lichaam bleek barnsteengeel, kop licht geelbruin.

larva Body pale amber yellow, head light yellow brown.

pop Mesothorax met een putje opzij aan de achterrand. Cremaster met twee paar stevige doorns die elkaar half overdekken; buitenste paar naar buiten, binnenste paar naar binnen gebogen (Gregor & Patočka, 2001a; Patočka & Turčáni, 2005a).

pupa Mesothorax with a pit laterally at its rear margin. Cremaster with two pairs of stout spines; the inner pair, that is curved inwards, half covers the outer pair, that is curved outwards (Gregor & Patočka, 2001a; Patočka & Turčáni, 2005a).

synoniemen Lithocolletis junoniella.

synonyms Lithocolletis junoniella.

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1964a), Buszko (1992b), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Gielis, Huisman, Kuchlein, van Nieukerken, van der Wolf & Wolschrijn (1985a), Gregor & Patočka (2001a), Hering (1957a), Huber (1969a), Huemer (1986b, 2012a), Klimesch (1950c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Michalska (1976a), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), Sønderup (1949a), Zoerner (1970a).

27/10/2014