Phyllonorycter kuhlweiniella (Zeller, 1839)

Lepidoptera, Gracillariidae

Quercus robur, Reusel: geopende mijn, met de pop nog juist zichtbaar in de heel ijle cocon

Phyllonorycter kuhlweiniella opened mine

Quercus robur, Reusel: opened mine, with the pupa just barely visibly within the flimsy cocoon

mijn Kleine onderzijdige vouwmijn, ca 15 mm lang. Meestal ligt de mijn vlakbij de bladrand, of in een bladlob, en is hij vrijwel bedekt door de omgeslagen bladrand; maar ook komen mijnen voor midden op het blad. De onderepidermis met veel, zeer fijne ribbeltjes. Pop in een grote zeer ijle cocon in een hoek van de mijn, die alleen aan de bovenzijde van de mijn bevestigd is; de meeste frass ligt in een klomp in de andere hoek.

mine Small lower-surface tentiform mine, c. 15 mm long. Most mines lie close to the leaf margin or in a leaf lobe, and are almost covered then by the leaf margin that is folded over them. Lower epidermis with many, very fine, folds. Pupa in the mine in a large, flimsy cocoon in a corner of the mine, attached only to the roof of the mine; most frass heaped in the opposite corner.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus petraea, pubescens, robur.

fenologie Larven in juli en september-october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July and September - October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Albanië, en van Engeland tot Centraal- en Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany to the Iberian Peninsula, Italy, and Albasnia, and from Britain to Central and South Russia (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Lithocolletis hortella (Fabricius, 1794); Lithocolletis, Phyllonorycter saportella (Duponchel, 1840).

synonyms Lithocolletis hortella (Fabricius, 1794); Lithocolletis, Phyllonorycter saportella (Duponchel, 1840).

opmerkingen Voornamelijk in hoge bomen (Schütze, 1931a; Hering, 1934a).

notes Mainly in high trees (Schütze, 1931a; Hering, 1934a).

literatuur

references

Buhr (1936a), Buszko (1992b), Deutschmann (2008a), Emmet (1975b, 1982c,d), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Gregor (1952a), Gregor & Patočka (2001a), Hering (1934a, 1957a), Huber (1969a), Huemer (2012a), Kasy (1979a, 1983a, 1987a), Klimesch (1950c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Maček (1999a), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Šulcs (1996a), Szőcs (1977a, 1981a), Tomov & Dimitrov (2007a).

16/01/2017