Phyllonorycter medicaginella (Gerasimov, 1930)

Lepidoptera, Gracillariidae

Melilotus albus, Amstelveen

Phyllonorycter medicaginella mines

Melilotus albus, Amstelveen

Melilotus albus, Nieuwendam

Phyllonorycter medicaginella mine

Melilotus albus, Nieuwendam

mijn Onderzijdige vouwmijn die een heel blaadje beslaat. Volgroeide mijnen zijn sterk opgeblazen, en het blaadje is zo sterk om de mijn gevouwen dat deze van onderen bijna onzichtbaar wordt. In dit stadium heeft de larve ook alle parenchym boven de mijn opgevreten, zodat de mijn van boven wit is, en daardoor op een wittige peul lijkt. De pop ligt schijnbaar vrij in de mijn; frass in een klomp in een hoek van de mijn, door een schotje (feitelijk deel van de cocon) van de pop gescheiden.

mine Lower-surface tentiform mine that occupies an entire leaflet. Fully developed mines are strongly inflated and the leaflet is folded so closely that the mine is almost invisible from below. In this stage the larva has eaten all parenchyma above the mine, giving the mine a white colour, and giving rhe leaflet the resemblance of whitish pod. Th pupa seems to lie free in the cocoon, without a cocoon. In fact the cocoon is part of inner lining of the mine. Frass in a clump in a corner of the mine, separated from the pupa by a partition, (the only recognisable part of the cocoon).

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Medicago falcata, lupulina, minima, sativa; Melilotus albus, dentatus, officinalis; Ononis spinosa; Trifolium dubium, campestre, repens.

Szőcs (1977a) noemt ook nog Vicia.

Szőcs (1977a) also mentions Vicia.

fenologie Larven en poppen gevonden van midden augustus tot midden october, waarschijnlijk overwinterend als pop.

phenology Larvae and pupae found from mid-August to mid-October; probably the species hibernates as pupa.

BENELUX

BE waargenomen (Kuchlein, Kuchlein-Nijsten & De Prins, 2002a).

NE waargenomen (Kuchlein & Kuchlein-Nijsten, 2002a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Kuchlein, Kuchlein-Nijsten & De Prins, 2002a).

NE recorded (Kuchlein & Kuchlein-Nijsten, 2002a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken en Polen tot Frankrijk, de Alpen, Bulgarijë en de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009). Bezig met een snelle en sterke expansie in Europa (Dauphin & Grange, 2014a; Sefrová, 2002c).

distribution within Europe From Denmark and Poland to France, the Alps, Bulgaria and the Ukraine (Fauna Europaea, 2009). In the process of a fast and strong expansion in Europe ((Dauphin & Grange, 2014a; Sefrová, 2002c).

larve Beschreven door Sefrová (2002c).

larva Described by Sefrová (2002c).

synoniemen Lithocolletis medicaginella; Phyllonorycter insignitella: Beiger, 1979 [Buszko & Beshkov, 2004a].

synonyms Lithocolletis medicaginella; Phyllonorycter insignitella: Beiger, 1979 [Buszko & Beshkov, 2004a].

literatuur

references

van As & Ellis (2004a), Beiger (1979a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buszko (1986a, 1992b), Buszko & Beshkov (2004a), Dauphin & Grange (2014a), Deschka (1968a), Deutschmann (2008a), Dimic, Peric & Magud (1999a), Gregor & Patočka (200a), Huisman ao (2009a), Jaworski (2009a), Kasy (1987a), Kuchlein & Kuchlein-Nijsten (2002a), Kuchlein, Kuchlein-Nijsten & De Prins (2002a), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), Schmid (2011a), Sefrová (2002c), Steurer (1988a), Szőcs (1977a, 11981a), Yefremova & Kravchenko (2015a).

16/01/2017