Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Onderzijdige vouwmijn, meestal tamelijk smal en tussen twee zijnerven, in contact met de hoofdnerf. Onderepidermis met één scherpe plooi. Pop in cocon die aan boven- en onderzijde in de mijn bevestigd is. De frass in geïncorporeerd in de zijkanten vasn de cocon.

mine Lower-surface tentiform mine, generally rather small and between two veins, touching the midrib. Lower epidermis with a single sharp fold. Pupa in the mine in a cocoon that with its upper- and lowerside is attached to the mine; almost all frass is incorporated in the sides of the cocoon.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus cerris, petraea, pubescens, robur.

fenologie Larven in juli en september-october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July and September - October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van de Baltischs Staten tot de Pyreneeën, Italië en Griekenland, en van Engeland tot Centraal- en Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From the Baltic States to the Pyrenees, Italy, and Greece, and from Britain to Central and South Russia (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Lithocolletis muelleriella; Lithocolletis amyotella (Duponchel, 1840).

synonyms Lithocolletis muelleriella; Lithocolletis amyotella (Duponchel, 1840).

literatuur

references

Buhr (1936a), Buszko (1992b), Deutschmann (2008a), Emmet (1974b, 1975b), Emmet, Watkinson & Wilson (1995a), ffennell (1975a), Gregor (1952a), Gregor & Patočka (2001a), Harper & Langmaid (1978a), Hering (1934a, 1957a), Huisman & Koster (2000a), Jaworski (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Maček (1999a), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Szőcs (1977a), Tomov & Dimitrov (2007a), Tourlan (1980a), Yefremova & Kravchenko (2015a).

06/09/2016