Phyllonorycter myricae Deschka, 1976

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Onderzijdige vouwmijn die ongeveer een half blad beslaat, altijd tegen de hoofdnerf ligt maar gewoonlijk niet de bladrand haalt; één sterke plooi; frass in klomp in de hoek; pop niet in een herkenbare cocon. Voor het uitkomen werkt de pop zich aan onderzijde van de mijn gedeeltelijk naar buiten.

mine Lower-surface tentiform mine that occupies about half a leaf; always positioned against the midrib, but usually not reaching the leaf margin. One strong fold. Frass clumped in a corner of the mine; pupa not in a recognisable cocoon. Before ecdysis the pupa works itself halfway out of the underside of the mine.

waardplanten: Myricaceae, monofaag

hostplants: Myricaceae, monophagous

Morella faya (= Myrica f.).

verspreiding binnen Europa Madeira.

distribution within Europe Madeira.

pop Cremaster met twee paar, in grootte weinig verschillende, slanke doorns; het binnenste paar naar binnen gebogen, het buitenste paar naar buiten (Deschka, 1976a).

pupa Creamster with two subequal pairs of slender spines; the inner pair curved inwards, the outer pair curved outwards (Deschka, 1976a).

literatuur

references

Aguiar & Karsholt (2006a), Deschka (1976a), Leen & Markin (1996a), Markin (2001a).

14/02/2017