Phyllonorycter obtusifoliella Deschka, 1974

Lepidoptera, Gracillariidae

Acer obtusifolium, Cyprus, Pano Platres, 1145 m © Ian Barton

Phyllonorycter obtusifoliella: mine on Acer obtusifolium

Acer obtusifolium, Cyprus, Pano Platres, 1145 m © Ian Barton

zelfde mijn in doorzicht

Phyllonorycter obtusifoliella: mine on Acer obtusifolium

same mine, lighted from behind

mijn Onderzijdige vouwmijn, nooit aan de bladrand, vaak begrensd door een dikke nerf. Onderepidermis zonder herkenbare plooien. Bovenepidermis zwak gewelfd met wat parenchymresten. Pop in een ijle cocoon. Meeste frass in een klomp in een hoek van de mijn.

mine Lower-surface tentiform mine, never near the leaf margin, often adjacent to a thick vein. Lower epidermis without recognisable folds. Upper epidermis weakly domed with a few remnants of parenchyma. Pupa in a flimsy cocoon. Most frass clumped in an angle of the mine.

waardplanten: Sapindaceae, monofaag

hostplants: Sapindaceae, monophagous

Acer obtusifolium, sempervirens.

fenologie Larven in winter en voorjaar.

phenology Larvae in winter and spring.

verspreiding binnen Europa Griekenland, Cyprus (Fauna Europa, 2010).

distribution within Europe Greece, Cyprus (Fauna Europa, 2010).

opmerkingen Voorkeur voor bladeren in de schaduw, zaailingen en lage planten.

notes Preference for shaded leaves, seedlings and low plants.

literatuur

references

Deschka (1974b), A & Z Laštuvka (2007a).

07/10/2015